مولتی آگهی – ریپورتاژ آگهی
تصویری موجود نمی‌باشد

آموزش نقاشی

آموزش نقاشی کودک : مغز انسان از دو نیم کره مجزأ ساخته شده است که هر کدام مسئول پردازش بخشی از فعالیت های مشخص هستند . برای مثال نیمکره چپ برای أمور منطقی وانتزاعی ونیمکره راست مسئول خلاقیت و أمور خیالی است  کودک به هنگام نقاشی کشیدن ازهر دو نیم کره استفاده میکند و به […]